BLI MEDLEM
Takk for at du ønsker å melde deg inn i Turrennklubben Rogaland. 
Registrering av medlemskap må følges opp med innbetaling av kontingent kr 100,- til konto 5343 20 52059.
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.